custom_header4

Kvalita, rychlost, spolehlivost..

Nabízíme velmi kvalitní služby, zejména v oblastech...

  • zemní práce
  • těžká a nadměrná přeprava
  • doprava a dovoz sypkých materiálů
  • odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu,
  • železobetonu, dřevěného odpadu
  • doprava a prodej drceného kameniva, písku a jiných materiálů

Zemní práce jakéhokoliv rozsahu

Jsme schopni provést zemní práce v jakémkoliv rozsahu.

Především se jedná o hrubé terenní práce, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce a jiné. jsme schopni realizovat náročné zakázky ve stísněném nebo jinak problematickém prostředí.

zemni-prace-5

 
doprava-10

Kvalita, rychlost, šetrnost

Klasickým požadavkem investora je co nejrychlejší průběh jeho zakázky a dosažení maximální kvality odvedené práce. Touto skutečností se řídíme i my, proto naše portfolio služeb doplňuje doprava.

S průběžným rozšiřováním a modernizací vozového a strojového parku, zaručujeme velice příznivé ceny i termíny realizace díla.

Při realizici prací dbáme především na šetrnost k životnímu prostředí.

 

Moderní vozový a strojový park

Disponujeme například kontejnerovými vozidly s pohonem všech náprav, různými druhy nástaveb, vysokými výkony pohoných jednotek, aj.

Výkonná vozidla našeho vozového parku, spolu s kvalifikovanou obsluhou, tvoří základ úspěšně provedené zakázky.

 

dot